Αρχείο ημέρας: 17 Μαρτίου 2020

Μαρ 17

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης – Τα γεγονότα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9426?locale=el Από τη ζωή και το έργο των πρωταγωνιστών της Επανάστασης: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9432?locale=el Η ναυμαχία στο Ναβαρίνου στην τέχνη: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9395?locale=el Διακρίνω αιτίες, γεγονότα και συνέπειες του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11198?locale=el Διακρίνω αιτίες, γεγονότα και συνέπειες του Ψυχρού Πολέμου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11255?locale=el Το οδοιπορικό των προσφύγων μετά την Μικρασιατική Καταστροφή: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9474?locale=el …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαρ 17

ΜΥΚΗΝΕΣ

Τα κυκλώπεια τείχη των Μυκήνων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9477?locale=el

Μαρ 17

ΜΙΝΩΕΣ

Το μινωικό αριθμητικό σύστημα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9348?locale=el Στα χρόνια του Μίνωα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9666?locale=el

Μαρ 17

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μαθαίνω τις μορφές και τα είδη των ιστορικών πηγών: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11168?locale=el Μια επιστολή από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9400?locale=el Τα χρυσόβουλα, μια ιστορία από το Βυζάντιο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9156?locale=el Διακρίνω απόψεις και γεγονότα σε ιστοριογραφικά κείμενα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11142?locale=el

Μαρ 17

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Κατανόηση του ιστορικού χρόνου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11327?locale=el Μαθαίνω για τις εποχές και τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11135?locale=el Χρονολογική κατάταξη ιστορικών τεκμηρίων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9476?locale=el Εποχές και αιώνες της ελληνικής ιστορίας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11138?locale=el Ελληνική ιστορία – Εποχές και αιώνες: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11137?locale=el Κατανόηση ιστορικού χρόνου – Χρονολογική σειρά πλοίων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11171?locale=el Κατανόηση ιστορικού χρόνου – Χρονολογική σειρά ιστορικών προσώπων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11173?locale=el

Μαρ 17

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μύθος και Ιστορία – Θεοί, ημίθεοι, ήρωες και άνθρωποι http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11122?locale=el Μύθοι του κόσμου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11123?locale=el Μύθος και ιστορία – Πρόσωπα και γεγονότα του μύθου και της ιστορίας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11126?locale=el Μύθος και ιστορία – Διακρίνω τα μυθολογικά από τα ιστορικά πρόσωπα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11124?locale=el Διακρίνω τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11330?locale=el Τα πρόσωπα του Τρωικού Πολέμου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11331?locale=el Οι άθλοι του …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαρ 17

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9135?locale=el

Μαρ 17

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ – ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗ ΦΡΑΣΗ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9165?locale=el

Μαρ 17

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

Τα ορθογραφικά λάθη: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4200?locale=el

Μαρ 17

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ

Κριτήριο διαιρετότητας αριθμών με το 4 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3759?locale=el