«

»

Μαρ 17

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Κατανόηση του ιστορικού χρόνου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11327?locale=el

Μαθαίνω για τις εποχές και τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11135?locale=el

Χρονολογική κατάταξη ιστορικών τεκμηρίων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9476?locale=el

Εποχές και αιώνες της ελληνικής ιστορίας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11138?locale=el

Ελληνική ιστορία – Εποχές και αιώνες:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11137?locale=el

Κατανόηση ιστορικού χρόνου – Χρονολογική σειρά πλοίων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11171?locale=el

Κατανόηση ιστορικού χρόνου – Χρονολογική σειρά ιστορικών προσώπων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11173?locale=el