Αρχείο κατηγορίας: ΓΛΩΣΣΑ

Μαρ 08

Διαδραστικό σχολικό βιβλίο «Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες»

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A110/717/

Μαρ 08

Λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο

http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-a-b/