Αρχείο ημέρας: 29 Μαρτίου 2020

Μαρ 29

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα εξασκηθείς μέσα από τον εννοιολογικό χάρτη στις μετατροπές της φυσικής κατάστασης των σωμάτων λόγω της θερμότητας: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8455 Θερμική αγωγή – θερμική ισορροπία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8494?locale=el Αλλαγές φάσεων και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7952?locale=el