«

»

Μαρ 17

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μύθος και Ιστορία – Θεοί, ημίθεοι, ήρωες και άνθρωποι

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11122?locale=el

Μύθοι του κόσμου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11123?locale=el

Μύθος και ιστορία – Πρόσωπα και γεγονότα του μύθου και της ιστορίας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11126?locale=el

Μύθος και ιστορία – Διακρίνω τα μυθολογικά από τα ιστορικά πρόσωπα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11124?locale=el

Διακρίνω τους ήρωες της ελληνικής μυθολογίας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11330?locale=el

Τα πρόσωπα του Τρωικού Πολέμου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11331?locale=el

Οι άθλοι του Θησέα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11328?locale=el