Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2015

Δεκ 08

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκης

Στις  2  Δεκεμβρίου  2015 οι  μαθητές  των  μεγάλων  τάξεων  του  σχολείου  μας  (Δ΄,Ε, ΣΤ΄)  πραγματοποίησαν εκπαιδευτική   επίσκεψη στα ρωμαϊκά και  βυζαντινά  μνημεία της  Θεσσαλονίκης.