«

»

Μαρ 17

ΜΙΝΩΕΣ

Το μινωικό αριθμητικό σύστημα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9348?locale=el

Στα χρόνια του Μίνωα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9666?locale=el