«

»

Μαρ 17

ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Πρώτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης – Τα γεγονότα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9426?locale=el

Από τη ζωή και το έργο των πρωταγωνιστών της Επανάστασης:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9432?locale=el

Η ναυμαχία στο Ναβαρίνου στην τέχνη:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9395?locale=el

Διακρίνω αιτίες, γεγονότα και συνέπειες του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11198?locale=el

Διακρίνω αιτίες, γεγονότα και συνέπειες του Ψυχρού Πολέμου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11255?locale=el

Το οδοιπορικό των προσφύγων μετά την Μικρασιατική Καταστροφή:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9474?locale=el

Η εδαφική ολοκλήρωση του ελληνικού κράτους:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9398?locale=el