Αρχείο ημέρας: 27 Μαρτίου 2020

Μαρ 27

Οι επιστήμες στο Βυζάντιο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8812?locale=el

Μαρ 27

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

Παρακάτω θα παρακολουθήσεις μια παρουσίαση για την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9473?locale=el

Μαρ 27

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΩΝ

Πολυχάρτης της Ελλάδας http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2906 Πολυχάρτης της Ελλάδας: Γεωμορφολογικός http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2758 Τα είδη των χαρτών http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2917 Βρες το είδος του χάρτη http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2810

Μαρ 27

Ο ΧΑΡΤΗΣ

Απεικόνιση ενός τόπου http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8929 Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2862 Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2862 Αλλαγές από τη φύση και τον άνθρωπο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2871 Οι χάρτες μέσα στο χρόνο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3038