«

»

Μαρ 17

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Μαθαίνω τις μορφές και τα είδη των ιστορικών πηγών:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11168?locale=el

Μια επιστολή από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9400?locale=el

Τα χρυσόβουλα, μια ιστορία από το Βυζάντιο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9156?locale=el

Διακρίνω απόψεις και γεγονότα σε ιστοριογραφικά κείμενα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11142?locale=el