«

»

Μαρ 27

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

Παρακάτω θα παρακολουθήσεις μια παρουσίαση για την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9473?locale=el