«

»

Μαρ 27

Ο ΧΑΡΤΗΣ

Απεικόνιση ενός τόπου

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8929

Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2862

Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2862

Αλλαγές από τη φύση και τον άνθρωπο

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2871

Οι χάρτες μέσα στο χρόνο

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3038