Αρχείο κατηγορίας: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μαρ 16

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Εκτίμηση του αθροίσματος δεκαδικών αριθμών: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4333?locale=el Στην αγορά: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4203?locale=el Από τα δεκαδικά κλάσματα στους δεκαδικούς αριθμούς και το αντίστροφο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1924?locale=el Εκτιμήσεις και στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών – κλασματικών αριθμών: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1841?locale=el Πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4337?locale=el Στο φούρνο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3700?locale=el

Μαρ 15

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΝΙΜ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4188?locale=el Παιχνίδι: Ανοιγοκλείνοντας μια πόρτα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11078?locale=el

Μαρ 15

Αριθμοί με λέξεις

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1848?locale=el Ψάρια με τόνο…. http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3723?locale=el

Μαρ 15

ΨΗΦΟΘΕΤΗΜΑΤΑ

Επαναλαμβανόμενα ψηφοθετήματα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9350?locale=el

Μαρ 15

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Μεγεθύνοντας ένα καραβάκι: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1899?locale=el Τετράπλευρα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8551?locale=el Παίζω με ορθογώνια παραλληλόγραμμα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1830?locale=el Παίζω με τραπέζια: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1842?locale=el Εμβαδόν και περίμετρος ορθογωνίου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4426?locale=el Συγκρίνω το εμβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράμμων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4269?locale=el Ανάπτυγμα τετραγωνικής πυραμίδας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8945?locale=el Ανάπτυγμα κύβου http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8938?locale=el Ανάπτυγμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8942?locale=el Ανάπτυγμα κυλίνδρου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8944?locale=el Κατασκευάζω έναν κύβο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11079?locale=el Ποια είναι η απέναντι πλευρά του κύβου; http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3956?locale=el Κατασκευάζω κύβο από …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μαρ 15

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Για να εκτελέσεις τη δραστηριότητα του παρακάτω συνδέσμου θα πρέπει να εγκαταστήσεις στον υπολογιστή σου το λογισμικό : Geometers Sketchpad. Πληροφορίες θα βρεις στην ιστοσελίδα: http:\\photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/179?locale=el Μαθαίνω για τις ΕΥΘΕΙΕΣ http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8550?locale=el Απόσταση σημείου από ευθεία: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8549?locale=el Η ορθή γωνία: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8556?locale=el Άξονας Συμμετρίας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8557?locale=el Αξονική Συμμετρία: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8553?locale=el Πολλαπλάσια ορθής γωνίας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8558?locale=el Μέτρηση και σύγκριση γονιών: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1826?locale=el

Μαρ 15

ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ

Ερευνώ τα είδη τριγώνων: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8548?locale=el Πού βρίσκεται το σημείο τομής των ύψων http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4270?locale=el Τυλίγοντας ένα σύρμα γύρω από ένα ισόπλευρο τρίγωνο: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4415?locale=el

Μαρ 15

ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να εξασκηθείς στη ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8939?locale=el Βρες το συμμετρικό: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8940?locale=el Παρατήρησε το συμμετρικό: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8937?locale=el Διπλώσεις: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4289?locale=el

Μαρ 15

ΤΑΓΚΡΑΜ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8554?locale=el Τοποθετώ στη σωστή θέση τα κομμάτια του ΤΑΓΚΡΑΜ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4417?locale=el Βάφοντας τα κομμάτια του ΤΑΓΚΡΑΜ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4416?locale=el Κατασκευάζοντας σχήματα με κομμάτια του ΤΑΓΚΡΑΜ: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4437?locale=el

Μαρ 15

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ – ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Για να εκτελέσεις τη δραστηριότητα του παρακάτω συνδέσμου αναφορικά με την περίμετρο και το εμβαδό ορθογωνίου θα πρέπει να εγκαταστήσεις στον υπολογιστή σου το λογισμικό : Geometers Sketchpad. Πληροφορίες θα βρεις στην ιστοσελίδα: http:\\photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/179?locale=el http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8444?locale=el Αυλή – Περίμετρος – Εμβαδόν http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8446?locale=el Υπολογισμός μήκους και εμβαδού κύκλου: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8436?locale=el

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα