«

»

Μαρ 15

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Μεγεθύνοντας ένα καραβάκι:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1899?locale=el

Τετράπλευρα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8551?locale=el

Παίζω με ορθογώνια παραλληλόγραμμα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1830?locale=el

Παίζω με τραπέζια:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1842?locale=el

Εμβαδόν και περίμετρος ορθογωνίου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4426?locale=el

Συγκρίνω το εμβαδόν ορθογωνίων παραλληλογράμμων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4269?locale=el

Ανάπτυγμα τετραγωνικής πυραμίδας:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8945?locale=el

Ανάπτυγμα κύβου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8938?locale=el

Ανάπτυγμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8942?locale=el

Ανάπτυγμα κυλίνδρου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8944?locale=el

Κατασκευάζω έναν κύβο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11079?locale=el

Ποια είναι η απέναντι πλευρά του κύβου;

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3956?locale=el

Κατασκευάζω κύβο από το ανάπτυγμά του:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11080?locale=el

Οι κορυφές, οι ακμές και οι έδρες ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4430?locale=el

Κατασκευάζοντας ένα κύλινδρο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4419?locale=el

Ορθός κύλινδρος:

Για την εκτέλεση της δραστηριότητας απαιτείται ο “Τρισδιάστατος Μοντελοποιητής” που θα βρείτε στη διεύθυνση: http://photodentro.edu.gr/edusoft

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6464?locale=el