«

»

Μαρ 15

ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ – ΕΜΒΑΔΟΝ ΣΤΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Για να εκτελέσεις τη δραστηριότητα του παρακάτω συνδέσμου αναφορικά με την περίμετρο και το εμβαδό ορθογωνίου θα πρέπει να εγκαταστήσεις στον υπολογιστή σου το λογισμικό : Geometers Sketchpad.

Πληροφορίες θα βρεις στην ιστοσελίδα: http:\\photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/179?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8444?locale=el

Αυλή – Περίμετρος – Εμβαδόν

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8446?locale=el

Υπολογισμός μήκους και εμβαδού κύκλου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8436?locale=el