Αρχείο κατηγορίας: ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μαρ 31

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να παρακολουθήσεις τι συμβαίνει στο νερό όταν το θερμαίνουμε κι όταν το ψύχουμε: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3617?locale=el Διάγραμμα θερμοκρασίας – χρόνου κατά τη θέρμανση του νερού http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1566?locale=el Μέτρηση θερμοκρασίας http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3589?locale=el Το φαινόμενο του βρασμού http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8490?locale=el Το φαινόμενο της εξάτμισης: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7999?locale=el Εξάτμιση – Βρασμός – Υγροποίηση http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/668 Θερμική διαστολή του νερού http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8489?locale=el

Μαρ 31

ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

Πυρηνικό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1639?locale=el

Μαρ 30

Η βυζαντινή πόλη (4ος – 15ος αιώνας

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/9118?locale=el

Μαρ 29

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα εξασκηθείς μέσα από τον εννοιολογικό χάρτη στις μετατροπές της φυσικής κατάστασης των σωμάτων λόγω της θερμότητας: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8455 Θερμική αγωγή – θερμική ισορροπία http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8494?locale=el Αλλαγές φάσεων και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις αλλαγές http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7952?locale=el

Μαρ 28

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ – ΠΛΗΜΜΥΡΙΔΑ ΚΑΙ ΑΜΠΩΤΗ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να παρακολουθήσεις το φαινόμενο της παλίρροιας: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6819?locale=el

Μαρ 28

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Προσανατολισμός – Εξάσκηση στον χώρο και το χάρτη http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6814?locale=el

Μαρ 27

Οι επιστήμες στο Βυζάντιο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8812?locale=el

Μαρ 27

ΕΙΔΗ ΧΑΡΤΩΝ

Πολυχάρτης της Ελλάδας http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2906 Πολυχάρτης της Ελλάδας: Γεωμορφολογικός http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2758 Τα είδη των χαρτών http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2917 Βρες το είδος του χάρτη http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2810

Μαρ 27

Ο ΧΑΡΤΗΣ

Απεικόνιση ενός τόπου http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8929 Ένας τόπος με χίλια πρόσωπα: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2862 Αλλαγές στην επιφάνεια της Γης http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2862 Αλλαγές από τη φύση και τον άνθρωπο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2871 Οι χάρτες μέσα στο χρόνο http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3038

Μαρ 23

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – Ψυκτικά μηχανήματα – Ανάποδα στον μονόδρομο

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8452

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα