«

»

Μαρ 31

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλέκτριση πλαστικού μπαλονιού και γυάλινης ράβδου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8153?locale=el

Ηλέκτριση μπαλονιού από αλουμινόχαρτο και γυάλινης ράβδου

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8150?locale=el