«

»

Μαρ 31

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ – ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να παρακολουθήσεις τι συμβαίνει στο νερό όταν το θερμαίνουμε κι όταν το ψύχουμε:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3617?locale=el

Διάγραμμα θερμοκρασίας – χρόνου κατά τη θέρμανση του νερού

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1566?locale=el

Μέτρηση θερμοκρασίας

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3589?locale=el

Το φαινόμενο του βρασμού

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8490?locale=el

Το φαινόμενο της εξάτμισης:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7999?locale=el

Εξάτμιση – Βρασμός – Υγροποίηση

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/668

Θερμική διαστολή του νερού

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8489?locale=el