«

»

Μαρ 16

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να εξασκηθείς στους φυσικούς αριθμούς παίζοντας το παιχνίδι με τις κάρτες:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4209?locale=el

Κερδισμένοι πόντοι:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4254?locale=el

Τα πολλαπλάσια του 300:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10623?locale=el

Τελείες σε στήλες:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4310?locale=el

Πολλαπλασιασμός με πρόσθεση:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1834?locale=el

Πολλαπλασιασμός με εμβαδά:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4291?locale=el

Πρόσθεση διψήφιων αριθμών:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4336?locale=el

Εκτίμηση του αθροίσματος 4ψήφιων αριθμών

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4290?locale=el

Ανεβαίνω μέχρι το 1.000 με την αριθμομηχανή της Χαράς:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4294?locale=el

Σχηματίζοντας αριθμούς μόνο με το 4:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1847?locale=el

Πρόσθεση 2ψήφιων και 3ψήφιων αριθμών:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4326?locale=el

Πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση με τους φυσικούς αριθμούς:

http://math.cilenia.com/el