«

»

Μαρ 16

Άρτιοι Αριθμοί

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να εξασκηθείς στους άρτιους αριθμούς:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10624?locale=el

Χωρίζω την αριθμογραμμή σε τμήματα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10625?locale=el