«

»

Μαρ 15

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Για να εκτελέσετε τις παρακάτω δραστηριότητες θα πρέπει να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό Geometres Sketchpad. Αναζητήστε πληροφορίες στη σελίδα: http://photodentro.edu.gr/edusoft/r/8531/179?locale=el

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8941?locale=el

Ο παπαγάλος:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8943?locale=el

Αναγνώριση σχημάτων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8552?locale=el

Τετράπλευρα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8551?locale=el