«

»

Μαρ 15

ΕΞΙΣΩΣΗ – ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Από την εξίσωση στο πρόβλημα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/11031?locale=el