«

»

Μαρ 15

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ

Μεγεθύνοντας ένα καραβάκι:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1899?locale=el

Τετράπλευρα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8551?locale=el

Ρομπότ – Γεωμετρικά Στερεά:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8936?locale=el

Ανάπτυγμα κύβου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8938?locale=el