«

»

Φεβ 03

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ – ΠΥΞΙΔΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορεί να παρακολουθήσεις τις κινήσεις της Γης σε σχέση με την πυξίδα

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/magnet-and-compass