«

»

Φεβ 03

Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις των Βυζαντινών με του Βούλγαρους και Ρώσους – Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα παρακολουθήσεις ένα βίντεο αναφορικά με τον αυτοκράτορα Βασίλειο Β΄