«

»

Φεβ 03

ΦΥΣΙΚΗ Καταστάσεις της ύλης

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να παρακολουθήσεις τις αλλαγές που συμβαίνουν στις καταστάσεις της ύλης

https://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter-basics