«

»

Μαρ 18

Ενδοσχολική επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες

Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Μαρτίου στο 2ο Δημοτικό Σχολείο σεμινάριο αναφορικά με τις Πρώτες Βοήθειες. Η καθημερινή ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τα παιδιά και η προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που δεν αφορουν μόνο το γνωστικό και επικοινωνιακό επίπεδο αλλά και τη σωματική και ψυχική υγεία αυτών οδήγησε στην ανάγκη για επιμόρφωση στις Πρωτες Βοήθειες, κάτι που είναι πλύ χρήσιμο σε όλους και όλες τους ανθρώπους. Ο  κ. Βαγγέλης Χριστοφορίδης και η κ. Αδαμαντία Τσιτσέλα, οργανωτές και κύρια μέλη της ΟΜ.Α.ΔΑ. που υπάρχει στην περιοχή, έκαναν μια άψογη παρουσίαση αναφορικά με την παροχή Πρώτων Βοηθείών και έλυσαν πολλές απορίες μας. Τους ευχαριστούμε πολύ!

bty

bty

bty

bty

bty