«

»

Μαρ 15

ΚΑΛΥΠΤΩ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4147?locale=el

Τοποθετώ τις φωτογραφίες πάνω στο ανάπτυγμα του κύβου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4420?locale=el