«

»

Ιαν 21

Κλάσματα και κλασματικές μονάδες

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να εξασκηθείς στα κλάσματα και τις κλασματικές μονάδες

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/4174