«

»

Νοέ 19

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – Η μορφή, το σχήμα και η θέση της Ελλάδας

Πολυχάρτης της Ελλάδας

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2906

Βρες τη θέση της Ελλάδας:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3007 (κουίζ)

Γεωμορφολογικός χάρτης της Μεσογείου:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2833

Πολιτικός χάρτης Μεσογείου

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3223

Πολυχάρτης Παγκόσμιος: Γεωμορφολογικός, κλιματικός, βλάστησης:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2898

Η μορφή και το σχήμα της Ελλάδας (κουίζ):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3005

Τρισδιάστατος χάρτης της Ελλάδας:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3655

Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη (κουίζ):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2835

Οι χώρες των Βαλκανίων:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3254

Παιχνίδι: Οι σημαίες των Βαλκανικών χωρών

http://stintaxi.pbworks.com/w/file/fetch/58730516/Balkanflags.htm

Τα σύνορα της Ελλάδας (κουίζ):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3008

Ταίριαξε τις ψηφίδες για να φτιάξεις το χάρτη της Ελλάδας (παζλ):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10948

Βρες τις διαφορές στο χάρτη της Ελλάδας (παιχνίδι):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10908