«

»

Νοέ 07

ΦΥΣΙΚΗ: ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Τα καθαρά υλικά σώματα: θα γνωρίσεις ποια είναι

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10492

Εδώ θα παρακολουθήσεις σχήματα μορίων που θα έχεις εσύ δημιουργήσει:

https://phet.colorado.edu/sims/html/molecule-shapes/latest/molecule-shapes_el.html

Τα μικροσωματίδια που συνθέτουν τον μικρόκοσμο:

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/637

Κλίμακα μεγεθών (αντιστοίχιση) – θα πρέπει να αντιστοιχίσεις τα όργανα μέτρησης με αυτό που υπολογίζουν:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1656

Αναπαράσταση κίνησης στο Αέριο:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1567

Αναπαράσταση Υγρού:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1565

Αναπαράσταση Στερεού:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1568

Καταστάσεις της ύλης – θα παρακολουθήσεις, μέσω της προσομοίωσης, την κίνηση των μορίων στην στερεή, υγρή και αέρια κατάσταση καθώς αλλάζει η θερμοκρασία:

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_el.html

Παρακολούθησε το παρακάτω βιντεάκι για να κατανοήσεις την έννοια της μάζας

https://www.noesis.edu.gr/noesis-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7/%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%af%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%cf%89%ce%bd/%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%82/%ce%bc%ce%ac%ce%b6%ce%b1/#fvp_11,10s

Στον παρακατω σύνδεσμο θα δεις μια εφαρμογή της πυκνότητας

https://phet.colorado.edu/el/simulation/density

Άνωση – Πυκνότητα σώματος και πυκνότητα υγρού:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1642?locale=el

Σε αυτούς τους σύνδεσμους θα δεις καταστάσεις της ύλης

https://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter

https://phet.colorado.edu/el/simulation/states-of-matter-basics

https://www.noesis.edu.gr/noesis-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%AF%CF%89%CE%BD/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%82/%CE%AC%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%B1/

https://phet.colorado.edu/el/simulation/build-an-atom

Δημιούργησε ένα μόριο με τη βοήθεια του παρακάτω συνδέσμου

https://phet.colorado.edu/el/simulation/legacy/build-a-molecule

Άσκηση αυτοαξιολόγησης στην έννοια της πίεσης (κουίζ):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7771

Άσκηση αυτοαξιολόγησης στην έννοια της πυκνότητας (κουίζ)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/7769

Ο αέρας έχει μάζα: