«

»

Μαρ 16

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Το ψηφίο των δεκάδων και οι μεγαλύτεροι διψήφιοι αριθμοί:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10597?locale=el

Το ψηφίο των μονάδων και οι μικρότεροι διψήφιοι αριθμοί:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10596?locale=el

Προσθέτω και αφαιρώ δεκάδες στον άβακα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10590?locale=el

Προσθέτω μονάδες στον άβακα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10588?locale=el

Πίνακας πολλαπλασιασμού του 4 με χαλασμένη αριθμομηχανή:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3951?locale=el

Ανεβαίνω 2- 2 τους αριθμούς:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10615?locale=el

Ανεβαίνω 5 – 5 τους αριθμούς:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10617?locale=el

Αναβαίνω 8 – 8 τους αριθμούς:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10620?locale=el