«

»

Μαρ 15

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΗΚΟΥΣ -ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΜΗΚΟΣ

Μονάδες Μήκους:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8443?locale=el

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα εξασκηθείς στον υπολογισμό του ΜΗΚΟΥΣ:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8435?locale=el

Μετρώ το ΜΗΚΟΣ:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8440?locale=el