«

»

Μαρ 15

ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ:

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να παίξεις φτιάχνοντας κλάσματα!

https://phet.colorado.edu/el/simulation/build-a-fractionΣτον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να εξασκηθείς στη σύγκριση κλασμάτων:

(1) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6491?locale=el

(2) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6492?locale=el

(3) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6480?locale=el

Ισοδύναμα κλάσματα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6500?locale=el

Ο ρητός ως σχέση μέρους- όλου:

(1) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6503?locale=el

(2) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6486?locale=el

(3) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6488?locale=el

Ο ρητός ως πηλίκο:

(1) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6495?locale=el

(2) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6494?locale=el

(3) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6485?locale=el

Προσθέτω ετερώνυμα κλάσματα:

(1) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6490?locale=el

(2) http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6487?locale=el

Αφαιρώ ετερώνυμα κλάσματα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6489?locale=el

Διαμερίσεις – Ισοδύναμα κλάσματα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6504?locale=el

Τοποθέτηση δεκαδικών αριθμών και κλασμάτων στην αριθμογραμμή:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3725?locale=el

Πόση μηλόπιτα θα περισσέψει;

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1914?locale=el

Επιλέγοντας το μέρος ενός μέρους – Πολλαπλασιασμός κλασμάτων:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1943?locale=el