«

»

Ιαν 09

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να λύσεις το “ακτογραφικό” σταυρόλεξο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3011?locale=el%20%20%20

αλλά και να παίξεις ένα άλλο σχετικό παιχνίδι:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2837?locale=el

Εδώ μπορείς να παρακολουθήσεις ένα σχετικό βίντεο της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης για τις θάλασσες, τα πελάγη και τα νησιωτικά συμπλέγματα.

Εδώ μπορείς να παίξεις το “κρυπτόλεξο των ελληνικών νησιών”

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3016?locale=el%20%20%20%20%20%20

Σε αυτό τον σύνδεσμο μπορείς να παρακολουθήσεις μία παρουσίαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των νησιών

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3017?locale=el%20%20%20%20%20%20%20%20