«

»

Ιαν 06

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα εξασκηθείτε μέσα από ένα παιχνίδι για τα Δόντια

http://users.sch.gr/sudiakos/%CE%A4%CE%B1%20%CE%B4%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CF%82/story.html

Κι εδώ μπορείτε να εξασκηθείτε μέσα από ένα παιχνίδι για τα όργανα του πεπτικού συστήματος

http://users.sch.gr/gregzer/8/%CE%A0%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%A3%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20-%20%CE%95%CE%BE%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7/story_html5.html