«

»

Δεκ 11

ΦΥΣΙΚΗ : ΜΙΓΜΑΤΑ

Δείτε στον παρακάτω υπερσύνδεσμο μια εφαρμογή σε java κορεσμένου και ακόρεστου διαλύματος. Κάτω από την εικόνα επιλέξτε «Εκτέλεση τώρα!».

https://phet.colorado.edu/el/simulation/soluble-salts