«

»

Δεκ 02

ΙΣΤΟΡΙΑ Ε΄: ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

Ο Μ. Κωνσταντίνος προσφέρει στην Παναγία την οχυρωμένη Κωνσταντινούπολη και ο Ιουστιανός την Αγία Σοφία. (ψηφιδωτό από το ναό)
Ο ναός της Αγίας Σοφίας

Κατανόηση ιστορικού χρόνου – Χρονολογική σειρά μνημείων

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11172

Ιουστινιανός ο Α΄ – Μικρή βιογραφία

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8624

Κτίσματα και οικοδομήματα του Βυζαντίου:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9133

Ο Ιουστινιανός και η Θεοδώρα (παζλ):

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-vyzantio-drastiriotites.asp

Η γιορτή του αυτοκράτορα – αρματοτοδρομία (παιχνίδι):

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=game&lang=gr&id=3

Η “στάση του νίκα”

Οι Δήμοι και η Στάση του Νίκα, παρουσίαση (αιτίες, αφορμή και συνέπειες):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8609

Εικονική περιήγηση στην Αγία Σοφία:

https://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/

Όψεις της Αγίας Σοφίας:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9347

Και μια κατασκευή της Αγία – Σοφιάς από μαθητή της Ε΄2.

dav

Ψηφιδωτό από την Αγία Σοφία:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9123

Ο έφιππος ανδριάντας του Ιουστινιανού του Α΄ :

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8590

Μαθαίνω να μελετώ τις ηλεκτρονικές ιστορικές πηγές:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11152

Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ιουστινιανού Α΄:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9311

Ταξιδεύοντας στα Βυζαντινά χρόνια (παιχνίδι περιήγησης):

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema.asp

Μια πόλη του Βυζαντίου – Ιουστινιανή Πρώτη:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9136