«

»

Φεβ 11

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Δ΄ τάξη – Ανακύκλωση & μείωση απορριμμάτων

Το πρώτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων της τάξης μας είχε θέμα την ανακύκλωση και τη μείωση των απορριμμάτων γενικότερα. Μάθαμε για το ταξίδι των απορριμμάτων από τη στιγμή που τα πετάμε στους κάδους και πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε τι είναι σκουπίδι και τι μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί ή να ανακυκλωθεί.

  Ερευνήσαμε την περιοχή γύρω από το σχολείο και διαπιστώσαμε πόσο απρόσεκτοι μπορεί να να είναι κάποιοι με τα απορρίμματά τους. Καταγράψαμε την ύπαρξη κάδων ανακύκλωσης στην περιοχή και μάθαμε για κάποια συχνά λάθη που κάνουμε κατά την ανακύκλωση.

  Παρατηρήσαμε το πλήθος και πού καταλήγουν τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούν οι συμμαθητές μας για το κολατσιό τους μετά το πέρας του διαλείμματος. Αντιληφθήκαμε την ανάγκη να τα μειώσουμε με διάφορους έξυπνους τρόπους και υιοθετήσαμε συνήθειες που ταιριάζουν σε έναν καλό ανακυκλωτή!