«

»

Ιούν 07

Ενασχόληση με την τοπική ιστορία – επανάσταση στη Χαλκιδική 1821

Στο πλαίσιο της ενασχόλησης των μαθητών/τριών της Στ΄ τάξης με την επανάσταση στη Χαλκιδική το 1821 δημιουργήθηκε η επαναστατική σημαία των Χαλκιδικιωτών. Η συγκεκριμένη σημαία υιοθετήθηκε από τη σημαία των Υδραίων, καθώς είναι γνωστή η συνεργασία και βοήθεια που είχαν οι αγωνιστές της Χαλκιδικής με το νησί της Ύδρας. Οι μαθητές/τριες έψαξαν και μελέτησαν την καταγωγή της σημαίας και τη σημασία των συμβόλων της.

Σχεδιάζουμε τη σημαία πάνω στο πανί.
Έπειτα αγοράσαμε χρώματα και ξεκινήσαμε να την χρωματίζουμε
Και έτοιμη η επαναστατική μας σημαία!!!