«

»

Μαρ 19

ΦΥΣΙΚΗ – Ο ΗΧΟΣ

Ο ήχος είναι κύμα:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8461?locale=el

Η χροιά του ήχου:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8463?locale=el