«

»

Μαρ 15

ΓΛΩΣΣΑ: ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείς να εξασκηθείς στα ονόματα φρούτων μέσα από το εικονόλεξο φρούτων

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6268?locale=el

Εδώ μπορείς να εξασκηθείς με τις σύνθετες θαλασσινές λέξεις:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6391?locale=el

Κι εδώ μπορείς να λύσεις ένα θαλασσινό σταυρόλεξο:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6187?locale=el