«

»

Φεβ 07

Εργαστήριο Δεξιοτήτων Ε΄ τάξη – Περιβάλλον & Ευ ζην

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου καλλιέργειας δεξιοτήτων οι μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης ασχολήθηκαν με το Περιβάλλον και τις εξής υποενότητες: α) Φυσικά φαινόμενα & β) Σεισμός .

Αναφορικ΄με την 1η υποενότητα του “Σεισμού” ακολουθήθηκε η δραστηριότητα της ιδεοθύελλας όπου οι μαθη΄τες εξέφρασαν τις ιδέες τος για το σεισμό. Κατόπιν συζητήθηκε στην ολομέλεια της τάξης για το πώς είναι το εσωτερικό της Γης, γιατί γίνεται σεσιμός και τι είναι οι τεκτονικές πλάκες.

Έγινε προβολή του βιντεοκλίπ “σεισμός” από το συγκρότημα “Ημισκούμπρια” και ζητήθηκε από τους μαθητές να δημιουργήσουν το δικό τους προσεισμικό σχέδιο.

Σχετικά με τη 2η Θεματκή Ευ ζην με τις υποενότητες α) “Μαθαίνω για τα συναισθήματά μου” & β) “Ο μύθος της Ευρυδίκης και του Ορφέα” οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να σκεφτούν τρόπους που θα μπορούσαν αν υπερνικήσουν 3 εμπόδια για να πετύχουν το στόχο τους. Να φανταστούν ότι ήταν ο Ορφέας που έπρεπε να φτάσει το στόχο του, δηλαδή την Ευρυδίκη.