«

»

Μαΐ 21

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Καιρός, κλίμα & ανθρώπινες δραστηριότητες

Ε.Μ.Υ. (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία): http://www.emy.gr/emy/el/index_html

Τα μετεωρολογικά όργανα:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2855

Έκτακτο δελτίο καιρού: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2854

Κάνε το δικό σου δελτίο καιρού: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3027

Πολυχάρτης της Ελλάδας: γεωμορφολογικός, αναγλύφου, κλιματικός, βλάστησης: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2758

Πολλαπλές μετρήσεις υψομέτρων και αποστάσεων:

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E100/692/4594,20786/extras/geocoder/MultiHeightMeterGR/index.html

Καιρός ή κλίμα (κουίζ):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3028

Διάφορα καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2861

Πρακτική πρόγνωση του καιρού: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3030

Κατασκευή σπιτιών με βάση το κλίμα:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2863

Καιρός και κλίμα (σταυρόλεξο):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/3029

Εκπαιδευτικό βίντεο: το ρολόι της καταστροφής χτυπάει:

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/274

Το ρολόι της καταστροφής: εκπομπές CO2:

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/309

Φτιάξε το χάρτη πρόγνωσης καιρού (παιχνίδι):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10963

Ταίριαξε τα σύμβολα του καιρού:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11010