«

»

Μαρ 16

ΦΥΣΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10614?locale=el

Πίνακας πολλαπλασιασμού του 4 με χαλασμένη αριθμομηχανή:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3951?locale=el

Παίξε κι εσύ το παιχνίδι του Γιώργου και του Γιάννη:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3936?locale=el

Κάνω πράξεις με τους φυσικούς αριθμούς:

http://math.cilenia.com/el