«

»

Ιαν 15

Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

Το υγρό πυρ:

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/8685?locale=el

Στο παρακάτω βίντεο θα παρακολουθήσεις τον τρόπο παραγωγής του “υγρού πυρός” τη λειτουργία και συμβολή στη βυζαντινή ισχύ

https://video.nationalgeographic.com/tv/00000144-2f39-df5d-abd4-ff7de0f80000