«

»

Οκτ 24

ΙΣΤΟΡΙΑ: Β΄ΕΝΟΤΗΤΑ “Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται”

Ο Μ. Κωνσταντίνος προσφέρει στην Παναγία την οχυρωμένη Κωνσταντινούπολη και ο Ιουστιανός την Αγία Σοφία. (ψηφιδωτό από το ναό)

Η ρωμαϊκή διοίκηση, η Τετραρχία (παρουσίαση)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8809

Το Διάταγμα των Μεδιολάνων (παρουσίαση)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8821

Διακρίνω τα μυθολογικά από τα ιστορικά πρόσωπα :

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11124

Μικρό Χρονολόγιο – Ιστοριογραμμή του Μεγάλου Κωνσταντίνου

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9469

Μαθαίνω να μελετώ τις γραπτές – ιστορικές πηγές (μικρός οδηγός):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11147

Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (παρουσίαση)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9473

Σταθμός Διαδρομής – Η Πόλη (πληροφορίες)

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=monument&lang=gr&id=6&sub=631&sub2=270

Κωνσταντινούπολη, ο χάρτης της πόλης:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9126

Μια πόλη γεννιέται (εκπαιδευτική δραστηριότητα, παιχνίδι)

xploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=game&amp=gr&id=7

Κωνσταντινούπολη, η τοπογραφία της πόλης:

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11115

Μαθαίνω να μελετώ τους ιστορικούς χάρτες (μικρός οδηγός):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11153

Η Κωνσταντινούπολη (βίντεο)

Το λιμάνι του Θεοδόσιου
Αρματοδρομία στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης

Μαθαίνω να μελετώ τις ιστορικές πηγές (μικρός οδηγός):

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/11156

Στρατός προ των πυλών (παιχνίδι):

http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=game&amp=gr&id=6

Η Α΄Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια (325 μ.Χ.) (παρουσίαση & βίντεο με την ιστορικό κ. Γλύκατζη – Αρβελέρ)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8804

Η σχέση του Μ. Κωνσταντίνου με τον Χριστιανισμό (παρουσίαση)

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9471