«

»

Οκτ 24

Τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, το υδραγωγείο και ο Ιππόδρομος

Το λιμάνι του Θεοδόσιου
Αρματοδρομία στον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης