«

»

Μαρ 19

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ!!!!!!!!!!2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ – ΕΓΓΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

Τηλέφωνο 2377023998

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-24

Οι εγγραφές στο Δημοτικό Σχολείο θα γίνουν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.Δευτέρα και Παρασκευή (08.30 – 9.30 Γραφείο Διευθύντριας) Τετάρτη και Πέμπτη (10:00-11:30 Γραφείο Διευθύντριας)Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-2017.Δικαιολογητικά εγγραφής:

1.Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου-Κοινότητας. (Δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ)

2* Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) – ή άλλου στοιχείου – από όπου φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3* Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

4* Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (Έντυπο της εφορίας, οικονομικού έτους 2021, Ε1 όταν η κατοικία είναι ιδιόκτητη και Ε2 όταν δεν είναι)(Σύμφωνα με τις οδηγίες: Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων, να ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι μαθητές να εγγράφονται αποκλειστικά και μόνο στα όρια τους σχολικής τους περιφέρειας {ΦΕΚ109/Α/1-8-2017)

5* Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

6 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο.

*Τα παραπάνω καταθέτει ο γονέας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Υψηλάντη Σοφία

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ